Editorial Team

Васил Николов - главен редактор:

Евгения Генчева - зам. главен редактор (Античност)

Крум Бъчваров - секретар (праистория), Жан-Пол Демул (праистория),

Славиша Перић (праистория), Стефан Александров (протоистория),

Христо Попов (протоистория), Костадин Рабаджиев (Античност),

Анелия Божкова (Античност), Павлина Владкова (Античност),

Влад Зира (Средновековие), Методи Даскалов (Средновековие),

Валери Григоров (Средновековие),

Константин Дочев (нумизматика),

Мирена Славова (епиграфика)

Литературен редактор:

Албена Накева, albena_nakeva@abv.bg