About the Journal

От 1901 г. излиза като "Известия на Българското археологическо дружество" (ИБАД), като през 1921 г. името се променя на "Известия на Българския археологически институт" (ИБАИ). През 1947 г. се преименува на "Известия на Археологическия институт" (ИАИ), а от 2012 г. изданието се казва "Известия на Националния археологически институт" (ИНАИ).

Номерация: ИБАД от І до VІІ том; ИБАД/ИАИ от І до ХХХVІІІ том (1995).

Структура

І. Студии

ІІ. Статии и съобщения

ІІІ. Археологически вести

ІV. Отзиви и рецензии

Тематика

Теоритични и емпирични изследвания по археология на българските земи от праисторията, античността и средновековието.