About the Journal

The Archaeological Rescue Excavations for Infrastructure Projects Series has been published by the National Institute of Archaeology and Museum of the Bulgarian Academy of Sciences and is dedicated to the results of large-scale excavations within the framework of development-based projects of national and international standing.

This is an open access series distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

---

Поредицата „Спасителни археологически проучвания по инфраструктурни проекти“ се издава от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките и е посветена на резултатите от мащабни археологически разкопки, провеждани във връзка с национално и международно значими инвестиционни намерения.

Тази поредица е с отворен достъп в рамките на Creative Commons Attribution License, който позволява неограничено използване, разпространение и възпроизвеждане по всякакъв начин, стига оригиналната публикация да е цитирана адекватно.