About the Journal

Списание „Археология” е орган на Националния археологически институт с музей на Българската академия на науките. Основано е през 1959 г. като периодично издание, посветено на теренната и научноизследователска работа на българските археолози.

Пръв и дългогодишен главен редактор на „Археология” е акад. Д. П. Димитров, който създава формата на списанието.

То започва да излиза в 4 книжки годишно със следните рубрики: Статии, Публикации, Музейно дело и консервации, Лекции и консултации, Критика и рецензии и Преглед.

Списанието е ориентирано към широк хронологически хоризонт. Основна задача е да очертава, отразява и насочва развитието на отделните дялове в българската археологическата наука. Публикуват се статии и съобщения от разкопки на паметници в България, както и проблемни статии в областта на праисторията, античността и средновековната археология, нумизматика, сфрагистика. Представят се рецензии за археологически изложби, експозиции, новоизлезли книги, информация за научни срещи.

В своята над 50-годишна история списанието е съставяно и редактирано от редица видни учени на НАИМ-БАН – акад. Димитър П. Димитров (1959-1973), акад. Димитър Ангелов (1974-1989), проф. Велизар Велков (1990-1993), проф. Димитър Овчаров (1993-2001). Многократно е променян и външният му вид, но идеята, която го е основала, да бъде лице на българската археологическа наука, остава неизменна цел на всеки следващ главен редактор и редакционна колегия. Първоначално „Археология” е с мека разноцветна корица и апликирана илюстрация отпред, по-късно корицата става бяла с отпечатана отпред черно-бяла снимка. Идеята за този дизайн - бяла корица, но вече с цветна водеща илюстрация – е запазена и днес, защото времето показа, че това е видът, който ни прави различни.

От 2001 г. главен редактор на „Археология” е проф. д.и.н. Васил Николов. Традицията да се обнародват теренните и научни открития на страниците на списанието е запазена. Същевременно с това то е отворено за качествени статии, посветени на проблемите в българската археологическа наука.

Съдържанието обхваща пет тематични кръга: Статии, Съобщения, Дискусии, Отзиви и рецензии, Преглед. Рубриките Статии, Съобщения и Дискусии са съпроводени с резюме на английски език. Във всяка първа за годината книжка се помества Списък на публикациите на учените от Националния археологически институт с музей към Българска академия на науките, както и на катедрите по археология на СУ „Св. Климент Охридски” и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Отделено е място и на научната хроника.

Като високоспециализирано и научно издание „Археология” се разпространява в страната и чужбина с абонамент. Продава се и на щанд в Националния археологически музей.

Представените за публикуване ръкописи се оценяват от външни рецензенти (external peer review).